HB vit platta 300 hög 1000 bred copy

Om Hölseböke och vår vision

Hölseböke är en vacker naturhälsogård med en liten vildmarksby som vi kallar Hölseböke - "Bara Vara". Den ligger mitt ute i skogen, vid en liten sjö. Fri från jäkt och stress, helt avskilt, bara du och naturen. Upplev tystnaden och det ofantliga lugnet.

Vår ide är att skapa möjligheter till upplevelser för företag, föreningar, turister, privatpersoner mm. Inre och yttre harmoni är den röda tråden. Vi erbjuder mysig gemenskap med avkoppling runt den öppna elden i grillkåtan, romantik i liten stuga med gräsbevuxet tak och bastu vid sjökanten.

Dessutom har vi aktiviteter i form av guidade lugna naturupplevelser, fiske, roddturer och retreat.

Anläggningen kan också hyras för helt egna aktiviteter. Maten lagar ni själva över öppen eld.

Gården i Hölseböke är en gammal släktgård där fyra generationer har bott. Terrängen är mycket kuperad och stenig och det har därför varit mycket slitsamt att leva här.

Man använde namnet Hölseböke så tidigt som på 1500-talet och det betyder bokarna vid sjön. Byn ligger i Falkenbergs kommuns yttre skogsbygd. Här finns många gamla ängsmarker med smultron, blåklockor, ek, bok, rönn mm. Du kan också se kulturlämningar som stenmurar, odlingsrösen och åkerholmar. Ett flertal nyckelbiotoper, dvs särskilt värdefull skog finns i området.

Som hjälp för att hålla landskapet öppet låter vi betesdjur, dvs grannens kossor och får beta i våra hagar.