HB vit platta 300 hög 1000 bred copy

Integritetspolicy

Personuppgiftspolicy för Hölseböke Naturhälsogård

Vi har som avsikt att vara transparenta med hur din information används och vill med den här sidan förtydliga detta. Som användare eller besökare av vår webbapplikation/webbplats accepterar du de riktlinjer som beskrivs i dessa villkor och samtycker till den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. 

Personuppgiftsansvar

Hölseböke Naturhälsogård samlar in och använder dina personuppgifter enligt ovan för att fullgöra, förbättra och anpassa våra produkter, våra tjänster och för att tillgodose dina önskemål. Vi samlar även in statistik för att utveckla vår webbplats/webbapplikation.

Vi använder också informationen i marknadsföringssyfte för att informera dig om kurser och tjänster från oss samt delge tips, information och nyheter som vi, baserat på vad vi vet om dig bedömer du kan ha ett intresse / behov av.

Varför samlar jag/vi in dina uppgifter?

Det vanligaste sättet för oss att få in uppgifter är att du själv väljer att delge dem via mejl eller i ett formulär. Det går alltid att i efterhand be oss ändra uppgifter, delge dig dina uppgifter eller tar bort dig helt från vår databas.

Hur samlas uppgifterna in?

Det vanligaste sättet för oss att få in personuppgifter är att du själv väljer att delge dem via mejl eller i kontaktformulär. Det går alltid att i efterhand be oss ändra uppgifter, delge dig dina uppgifter eller tar bort dig helt från vår databas.

Cookies/Kakor

Vi samlar även in uppgifter via så kallade  “cookies” här på hemsidan. Det är små textfiler som lagras i din dator och som hjälper oss att se statistik över våra besökare på hemsidan. Cookiefilerna är helt anonyma och innehåller ingen personlig information förutom din IP-adress.

Du kan själv välja om du vill acceptera eller blockera cookies. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra webbläsarens inställningar så att den nekar cookies. Nedan följer några exempel på hur du gör för respektive webbrowser.

Observera att om du väljer att blockera cookies så kan detta i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen/webbapplikationen.

Vilka uppgifter samlas in?

Beroende på i vilka situationer du kommer i kontakt med Hölseböke Naturhälsogård så kan dina personuppgifter vara inom någon av nedanstående kategorier:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer
 • Användarinformation om hur du använder vår hemsida och våra tjänster. Sådan information kan inkludera IP-nummer, typ av enhet och webbläsare och även information om hur du interagerar med på vår site, exempelvis vilka sidor du besöker.
 • Annan information som vi mottar från dig igenom din kontakt med oss.

Vänligen notera att personlig information som möjliggör identifiering av dig, eller annan känslig information, som du förser genom Hölseböke Naturhälsogårds kmmunikationskanaler såsom direktmeddelanden i sociala medier, kan komma att läsas och samlas in av andra. Exempelvis om du skriver en kommentar i sociala medier, i vår blogg och lämnar ut uppgifter så att fler kan ta del av dem.

Kontaktformulär

De uppgifter som du uppger i kontaktformuläret lagras enbart i vår databas för att vi ska kunna administrera din bokning/förfrågan.
Hölseböke Naturhälsogård garanterar att dina uppgifter inte kommer att vidarebefordras till tredje part.
Genom att skicka förfrågan via kontaktformulär till oss så ger du ditt samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter enligt nedan:

 • Din förfrågan läggs upp i en mapp som bara behöriga personer har tillgång till.
 • Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte de samlats in för.
 • Dina uppgifter sparas inte längre än nödvändigt.

Varje enskild person kan när som helst be oss att ta bort dennes personuppgifter ur vårt system, genom att kontakta oss.

Informationssäkerhet

Hölseböke Naturhälsogård ser allvarligt på informationssäkerheten och vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. Vi hanterar all information i enlighet med etablerade säkerhetsstandarder och rutiner för att kunna skydda den mot obehörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse.

Hur länge behåller Hölseböke Naturhälsogård personuppgifter?

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge du är kund hos oss eller så länge de behövs för att kunna tillgodose dig med den information du önskar. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas eller anonymiseras. Observera att vissa personuppgifter är nödvändiga för att kunna fullgöra åtagande som ingår i vårt avtal med dig eller annan laglig grund, exempelvis information om avtal, fakturerade tjänster och kan därför inte begränsas eller raderas.

Vilka rättigheter har du över dina uppgifter?

 • Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som vi lagrar.
 • Du har rätt till att vända dig till oss och be om att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Du har rätt att få dina uppgifter raderade. Detta gäller dock inte om det finns nationell lagstiftning som hindrar oss från att göra detta.
 • Du har rätt att begära att dina uppgifter begränsas till att användas till vissa avgränsade syften.
 • Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som vi utför.
 • Du har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen om du anser att vi inte behandlat dina uppgifter på rätt sätt. Klagomål lämnas till www.datainspektionen.se

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Frågor angående integritetspolicyn

Om du har frågor eller synpunkter gällande vår integritetspolicy eller vår informationshantering, eller vill att vi delger dig vilka uppgifter vi har samt om du vill uppdatera uppgifter eller att vi raderar dina uppgifter från vår databas, vänligen kontakta oss.