HB vit platta 300 hög 1000 bred copy

Access Bars

Access Bars – ”vad är mer möjligt” 

Bars är en skön och avkopplande energibehandling som hjälper dig att rensa bland gamla tankar, känslor och sinnestämningar.
Blockeringar som orsakats av ilska, frustation och trötthet frigörs. Stillhet uppstår och läkning kan börja.
Kan du tänka dig att bara få slappna av och ta emot?
Behandlingen utförs genom lätt tryck på flera punkter på huvudet. Energiflödet startar i hela kroppen och många upplever att tankebruset tystnar ganska snart.

Några vanliga effekter av Bars:
-          Djupare sömn
-          Minskad oro och stress
-          Ökad kreativitet och handlingar
-          Förbättrad kommunikation
-          Ökad livsglädje och självkänsla
-          Minskad spänning i kroppen

Behandlingen tar ca 60 min
Pris: 500:-
Enl.överenskommelse avslutar vi med gong.