HB vit platta 300 hög 1000 bred copy

Amegastaven

En ny teknologi - Amega hälsoverktyg

Amega staven är ett healingverktyg som har blivit laddat med Zero Point Energy resonans. Den är fylld med en mineralblandning och laddad i en högteknologisk kammare i 21 dagar. Efter dessa dagar är energin konstant och behöver aldrig laddas om. Amega staven är den enda staven på planeten som är inpräntad med Zero Point Energy resonans.

Begreppet Zero point Energy eller "nollpunktsenergi" myntades av Albert Einstein 1913.

När du går ner i partikelnivå på någon materia eller organism kommer du tillslut nå Zero Point fältet. Det är ett fält som inte längre består av någora partiklar och ser ut som ett tomrum. Det är dock fulladdat av energi då det är från detta fält som allting föds ur.
 

Hjälp till självhjälp

Alla kan använda staven - du bara snurrar medsols.

När resonansen kommer i kontakt med din kropp påminns dina celler om dess ursprung och healing sker.

Amega staven kan användas på människor och djur vid smärtor, skador, sjukdomar och olika obalanser.

Om någon har en obalans/sjukdom är målet att Zero Point Energy ska väcka kroppen och dess cellminne så att cellerna kan sträva efter balans. Cellerna börjar då släppa sitt cellminne från sjukdomen/traumat och återgår till sitt ursprung och kroppens egen självläkning startar.

Bland Amegas produkter finns det också Amulett, kosttillskott och hudprodukter.

Läs mer:

              www.amwell.biz